Hvorfor skal vi tage klimaansvar?

Allerede nu påvirker stigende temperaturer og uforudsigeligt vejr levegrundlaget for udsatte grupper i afrikanske lande. Klimaforandringer er forårsaget af mennesker som dig og mig. Men det er mennesker, der i forvejen har meget lidt, og som bor i lande med lav CO2-udledning, der må leve med de største konsekvenser. Det er global uretfærdighed.

Klimaforandringer bidrager til fattigdom og stigende fødevareusikkerhed - og bremser en ellers positiv udvikling

VedvarendeEnergi har i en række forskellige afrikanske lande været vidne til de alvorlige konsekvenser, som klimaforandringerne har for befolkningsgrupper i specielt landområder. I nogle områder oplever man usædvanlig lange tørkeperioder, og andre steder så voldsom nedbør, at afgrøder skylles bort.

Bekymring for fremtiden

Folk i både byen og på landet oplever tydeligt ændringerne og er bekymrede for fremtiden. Der bliver talt meget om det uforudsigelige vejr. Hvornår er det bedste tidspunkt at så, og hvornår kan man høste? Traditionel viden om landbrug og afgrøder er ikke længere brugbar. Vi oplever et stort behov for at tilpasse sig den nye virkelighed, men adgang til viden og ressourcer mangler.

 

Hør Daniel Orogo fra Kenya fortælle om klima og ulighed og hvorfor “de lande, der udleder meget CO2, må komme med tiltag, der reducerer udledningen.”

Klimaforandringer rammer særligt udsatte grupper i mange afrikanske lande og bidrager til øget global ulighed.

Udsatte grupper lades i stikken

Klimaforandringer bremser en ellers positiv udvikling og har mange steder en katastrofal indflydelse på fødevaresikkerhed, indtægtsmuligheder og sundhed for udsatte befolkningsgrupper. Klimaforandringer udfordrer levevilkårene for både land- og bysamfund:

  • Uforudsigeligt og ændret klima resulterer i en øget fødevareusikkerhed og færre ressourcer for almindelige familier.
  • Klimaændringer kombineret med stigende befolkningspres og ofte dĂĄrligt ledede (lokal)regeringer øger risikoen for konflikter og migration fra land til by - og mĂĄske videre fra kontinent til kontinent.

Regeringer har et ansvar 

Regeringerne har et ansvar for at imødegå klimaforandringerne og skabe udvikling, når befolkningsgrupper bliver udfordret af klimaet.  Men de har ikke altid ressourcerne til det.

Et stærkt og velorganiseret civilsamfundsmiljø kan sørge for at også almindelige mennesker bliver hørt. Vores internationale programmer understøtter samarbejde mellem lokale civilsamfundsorganisationer, så de kan facilitere en udvikling inden for klima, miljø og grøn energi baseret på principper omkring god lokal regeringsførelse.

Hør Tuina Oliver fra Burkina Faso fortælle om, hvordan befolkningen oplever at mangle ressourcer til at tilpasse sig klimaforandringer. Og det skaber bekymring for fremtiden.

Vi kan ændre udviklingen gennem global handling

Industrialisede lande med høj CO2 udledning, som bl.a. Danmark, er årsag til klimaforandringerne. Landbrug, industriel produktion og overforbrug af fossile brændstoffer har bidraget til, at CO2-udledningen har firedoblet sig over godt 100 år. Så længe vi fortsætter vores nuværende forbrugsmønstre, vil den negative udvikling fortsætte. Klimaforandringerne er et globalt problem - og derfor må der tages globalt ansvar. 

Verden har brug for dig: tag klimaansvar

Vi opfordrer derfor dig til at tage ansvar for at reducere din egen klimapåvirkning, være med til at støtte op om de lande, der rammes nu - og være med til at sætte klimaansvar på den politiske dagsordenen.

Læs her, hvordan du kommer igang.

Tag klimaansvar: reducér din egen klimapåvirkning og vær med til at støtte op om de lande, der rammes nu.